Jak wypełnić dziennik budowy – ważne informacje dla budujących dom

W dzisiejszych czasach praktycznie każda budowa wymaga prowadzenia dziennika budowy. Jest to dokument, w którym sporządza się codzienne zapisy dotyczące postępu prac i wszelkich innych ważnych informacji związanych z budową. Wypełnienie dziennika budowy może na pierwszy rzut oka wydawać się czasochłonne i niepotrzebne, jednakże jest to obowiązek każdego inwestora budującego dom. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy.

Kiedy należy prowadzić dziennik budowy?

Dziennik budowy należy prowadzić od momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Jest to obowiązkowe i wymagane przez prawo. Dziennik powinien być prowadzony codziennie przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie inwestycji. W przypadku większych budów, gdzie pracuje wiele osób, warto wyznaczyć do tego celu jedną, konkretną osobę, która będzie prowadziła dziennik.

Co powinno się znajdować w dzienniku budowy?

W dzienniku budowy powinny znajdować się informacje dotyczące postępu prac budowlanych. Należy umieszczać tam takie informacje, jak na przykład:

  • datę wykonanych prac,
  • imiona i nazwiska osób wykonujących prace,
  • numer ewidencyjny odpadów budowlanych,
  • ilości materiałów użytych do budowy,
  • numer protokołu odbioru robót.

Dziennik budowy powinien zawierać także informacje dotyczące zdarzeń nietypowych, na przykład:

  • ewentualne problemy w trakcie budowy,
  • opóźnienia w dostawie materiałów,
  • zagrożenia dla pracowników i innych osób związanych z budową.

Jakie są konsekwencje nieprowadzenia dziennika budowy?

Niestety brak prowadzenia dziennika budowy może skutkować poważnymi konsekwencjami. Inwestorowi grozi bowiem kara grzywny za nieprowadzenie dziennika budowy. Ponadto, w przypadku kontroli budowlanej, nieobecność dziennika budowy może skutkować nakazem zatrzymania prac budowlanych, co z kolei prowadzi do nieporozumień z wykonawcami, czasowymi przestojami na budowie i kosztami dla inwestora.

Podsumowanie

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe dla każdego inwestora budującego dom lub inną budowlę. Powyższe informacje przedstawiają jedynie odrobinę z możliwych zapisów, które powinny znaleźć się w dzienniku budowy. Pamiętajmy, że dziennik jest bardzo ważnym dokumentem, w którym każdy zapis może okazać się niezbędny w procesie dochodzenia roszczeń i rozwiązywania problemów na budowie.

Author: aledesign.com.pl