Woda – zanieczyszczony żywioł

Woda nadająca się do spożycia przez ludzi nazywana jest wodą pitną, z kolei ta która nie jest zdatna do picia, może stać się pitna przez filtrację lub destylację oraz przez szereg innych metod.

Woda, która nie nadaje się do picia, ale nie jest szkodliwa dla ludzi, gdy jest używana do pływania lub kąpieli, jest nazywana „bezpieczną do kąpieli”. Chlor jest substancją drażniącą błonę śluzową, i często jest używany do uczynienia wody zdatną do kąpieli lub picia. Jego stosowani jest zwykle kontrolowane przez przepisy rządowe. Woda do kąpieli może być utrzymywana w zadowalającym stanie mikrobiologicznym za pomocą chemicznych środków dezynfekujących, takich jak chlor lub ozon czy za pomocą światła ultrafioletowego.

W Stanach Zjednoczonych nie nadające się do picia formy ścieków wytwarzanych przez ludzi można określić jako szarą wodę, którą można poddać obróbce, a tym samym łatwo ponownie uczynić ją pitną co jest istotnym plusem gdyż wiadomo jak ważna jest woda podczas treningu czy też przy jakichkolwiek wymagających wysiłku pracach, oraz czarną wodę, która zazwyczaj zawiera ścieki i inne formy odpadów, które wymagają dalszego przetwarzania. Szara woda stanowi 50–80% ścieków mieszkalnych wytwarzanych przez urządzenia sanitarne gospodarstwa domowego (zlewy, prysznice i odpływy kuchenne)

Author: aledesign.com.pl